Ledige stillinger

Regnskapskonsulent for EMINENT PEOPLE AS

EMINENT PEOPLE AS

EMINENT PEOPLE AS

  Regnskapsfører

Rekneskapsførar for Vekstra Fredheim AS

Vekstra Fredheim AS

Vekstra Fredheim AS

  Regnskapsfører

Revisor - Økonom - "Internprising" for Skatteetaten Skatt øst

Skatteetaten Skatt øst

Skatteetaten Skatt øst

  Revisjon

Revisor / økonom (2011/798913) for Skatt øst

Skatt øst

Skatt øst

  Revisjon

Revisor for Inter Revisjon Namdal AS

Inter Revisjon Namdal AS

Inter Revisjon Namdal AS

  Revisjon

Revisor for Skatteetaten Skatt øst

Skatteetaten Skatt øst

Skatteetaten Skatt øst

  Revisjon

Revisor med 5 - 10 års erfaring - Assurance Rogaland for PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVOKATFIR AS

PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVOKATFIR AS

PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVOKATFIR AS...

  Revisjon

Revisor/Siviløkonom/Økonom/Kontrollør for Skatteetaten Skatt sør

Skatteetaten Skatt sør

Skatteetaten Skatt sør

  Revisjon

Revisor/spesialrevisor (2011/378153) for Skatteetaten Skatt øst

Skatteetaten Skatt øst

Skatteetaten Skatt øst

  Revisjon